Jag tänkte börja med den, i vars trygga händer vi lämnar alla våra nybörjare när de gradueras på convention; Svante Jordeskog.

Han är född i Katrineholm; men bor numera i Trollhättan. Callar oftast där, men det är ju inte långt till Göteborg.

Han började dansa squaredans 1986. Han började calla 1989. Han har callat i många sammanhang; allt från nybörjare och seniorer till convention och Bödabaden, som så många talar lyriskt om, och han har även callat vid olika tillfällen i Polen och Österrike. Änglakurser inte att förglömma.

Motto : Squaredans ska vara roligt.

Jag frågade honom om något kul minne? Han svarade: ”Ett av mina roligaste uppdrag var en dans på Aker Brygge i Oslo. Båten till Bygdøy som kom och gick deltog i callandet med att tuta ljudligt vid varje Load the Boat. Jag hade stora klockan på rådhuset som min tidsangivare.”

Ja, några båtar kan vi nog inte utlova i Borås. Men kul squaredans.