Vi kommer självklart att ha graduering på vårt Convention för Sveriges nya squaredansare. Nu har ni gott om tid att förbereda er och 2018 hoppas vi att vi kan samla alla Sveriges graduanter på ett och samma ställe i en gemensam graduering.

Om ni är intresserade av att graduera era medlemmar, ta kontakt via graduering@convention2018.se.

Sponsorer