Va?

”Men har du skrivit någon presentation av Mats?” ”Mats??? ” Vi har tydligen ytterligare en fantastisk svensk caller som kommer till convention. Presentation kommer.