Här hittar ni parkeringsplatser i närheten av Borås hallen och våra hotell.
För avgifter och SMS kod se länk till karta.